De trein nemen zal voor 100.000 pendelaars veel beter terugbetaald worden vanaf 1 juni!

Op vraag van Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en dankzij de steun van de federale regering hebben de sociale partners gisteren een akkoord bereikt om de terugbetaling van abonnementen voor woon-werkverkeer met de trein te verbeteren voor werknemers die momenteel niet van een derdebetalersregeling genieten.

De Nationale Arbeidsraad keurde een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst goed die voorziet in de terugbetaling van minstens 71,8% van de prijs van een abonnement, tegenover 56% nu. Naast deze inspanning van de werkgever zal de federale overheid 7,5% bijdragen, wat kan leiden tot een aanzienlijke verlaging van de kost en een substantiële verbetering van het inkomen voor de betrokken werknemers, ook als ze gebruik maken van het Flex Abonnement.

Georges Gilkinet, Minister van Mobiliteit: "Vanaf deze zomer zullen tienduizenden werknemers minder moeten betalen om met de trein naar het werk te gaan. Dankzij dit akkoord binnen de NAR en een nieuwe bijdrage van de federale overheid, via een belastingkrediet voor werkgevers, zullen deze pendelaars kunnen genieten van een terugbetaling voor hun treinreizen die hoger ligt. Waar ze vroeger 44% van de prijs van hun abonnement betaalden, zullen ze nu nog maar 20% betalen. Deze verbeterde formule heeft een duidelijk positief effect: voor de betrokken burgers betekent het een netto voordeel tot enkele honderden euro's per jaar voor lange afstanden.

In de huidige inflatoire context was het abnormaal en onaanvaardbaar dat de tariefindexering alleen aan de werknemer werd doorgerekend. Daarom vroeg ik de NAR om de huidige collectieve arbeidsovereenkomst te herzien. Dankzij de extra stimulans die ik op tafel heb gelegd bij de regering verbeteren we het systeem aanzienlijk, dat oneerlijk was geworden. Dit akkoord zal niet alleen de impact van de recente indexeringen compenseren, het zal er ook voor zorgen dat de indexeringsinspanning in de toekomst gedeeld wordt. De wet die het belastingkrediet voor werkgevers invoert, wordt volgende week door het Parlement gestemd.

Op die manier geven we een positief signaal: we steunen werknemers die kiezen voor de meest milieuvriendelijke manier van reizen en maken het nemen van de trein nog interessanter om meer werknemers aan te trekken. Een effectieve modal shift vereist onder andere een eerlijkere fiscaliteit op het vlak van mobiliteit: stap voor stap bouwen we daaraan!”

Mots clés

Articles recommandés

1,9 miljoen 20- tot 64-jarigen niet aan het werk

Invoering van de verplichte B2B e-facturatie : Advies van de Hoge Raad zelfstandigen en KMO trekt aan de alarmbel !

Voor een evenwichtig budget, moet men zich uitsluitend richten op de uitgaven