De papieren 136F-aangifte zal niet langer worden gebruikt !

Vanaf 1 januari 2025 wijzigt de procedure voor het indienen en behandelen van de aanvragen tot vrijstelling voor brandstof (benzine en diesel), bestemd voor het gebruik van een motorvoertuig door in België gevestigde bevoorrechte instellingen en hun personeelsleden.

VERKRIJGING/ACTIVERING VAN DE TANKKAART

De begunstigde zal via een elektronisch portaal (en uitsluitend via dit portaal) contact opnemen met de dienstverrichter van zijn keuze die is erkend door de AAD&A (lijst beschikbaar in de bijlage IX van de Gids Financiën door de QR-code onderaan de pagina te scannen). Hij zal de dienstverrichter op de hoogte brengen van zijn voornemen om een beroep te doen op zijn diensten voor de levering van vrijgestelde brandstof. De betrokken dienstverrichter zal deze aanvraag vervolgens naar de bevoegde dienst van de AAD&A sturen.

De begunstigden van wie het jaarlijkse quotum afhangt van het aantal voertuigen dat op hun naam is ingeschreven, zullen voor elk voertuig een tankkaart moeten aanvragen om in aanmerking te komen voor het volledige quotum.

Als de begunstigde bijvoorbeeld recht heeft op een vrijstelling van 5.000 liter brandstof voor het eerste voertuig en 3.000 liter brandstof voor het tweede voertuig, dan moet de begunstigde twee tankkaarten aanvragen, elk gekoppeld aan een andere nummerplaat.

Nadat de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen heeft gecontroleerd dat de aanvrager in aanmerking komt, zal de gekozen dienstverrichter de begunstigde een tankkaart geven. Met deze kaart wordt het automatisch mogelijk om tot 150 liter belastingvrije brandstof te gebruiken (op voorwaarde dat het saldo van het brandstofquotum dit toelaat).

TANKBEURT AAN DE POMP

Zodra de begunstigde brandstof tankt bij een benzinestation, vermindert het saldo van het aantal liters brandstof op zijn kaart navenant. De dienstverrichter moet dan de nodige informatie met betrekking tot deze tankbeurt naar het daarvoor bestemde informaticasysteem van de AAD&A sturen. Zodra deze informatie door de AAD&A verwerkt is en als er nog een saldo beschikbaar is in het quotum van de begunstigde, zal de tankkaart van de begunstigde gecrediteerd worden met het aantal liters dat nodig is om opnieuw een beschikbaar quotum van 150 liter te hebben (de verwerkingstijd kan langer of korter zijn afhankelijk van de capaciteit van de operator die je gebruikt en die van de FOD Financiën).

WAT VERANDERT ER

Het is duidelijk dat deze nieuwe werkprocedure volledig digitaal is. Voor dergelijke aanvragen hoeft er dus niet langer een 136F-aangifte op papier te worden ingevuld. Voor personen die bevoegd zijn om mede te ondertekenen, is het ook mogelijk om een stand van zaken op te vragen van de verschillende transacties die zijn uitgevoerd door de begunstigden die tot hun organisatie behoren.

Zodra de tankkaart in ons systeem is geactiveerd, blijft deze geldig gedurende de volledige duur van de functie van de begunstigde: er moet geen nieuwe aanvraag worden ingediend zolang de begunstigde in functie blijft en dat de tankkaart die is verstrekt door de dienstverlener geldig is en erkend door de AAD&A.

Elke begunstigde hoeft dus maar één keer per nummerplaat een aanvraag in te dienen bij de dienstverrichter(s) met wie hij wil samenwerken.

Vragen? U mag ons altijd per mail contacteren via da.operations.diplomat@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail).

Mots clés

Articles recommandés

1,9 miljoen 20- tot 64-jarigen niet aan het werk

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023