De nieuwe vier stappen in de praktijk: wie, wat, wanneer ?

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.

19 en 26 avril , 8 mei en begin juni zijn de nieuwe belangrijke kalenderdatums !

Eerste verklaring van de genomen beslissingen van het overlegcomité met regelmatige updates.

Vastellingen

> Het Overlegcomité stelt vast dat de druk op de zorg relatief hoog blijft, in het bijzonder op de afdelingen intensieve zorg. Ruim een derde van alle gehospitaliseerde coronapatiënten ligt op intensieve zorg. Dat is een pak meer dan een jaar geleden of dan vorig najaar. De pandemie is door het oprukken van nieuwe virusvarianten van gezicht veranderd en besmettelijker én agressiever geworden.

Het Comité stelt echter ook vast dat een aantal kernwaarden gunstig evolueren:

  • een daling van het gemiddeld aantal dagelijkse covid-19 besmettingen;
  • een beginnende daling van het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames;
  • het reproductiegetal dat zich onder de 1 bevindt.

> Daarnaast stelt het Comité een verdere versnelling van de vaccinatiecampagne vast. Op 19 april zal naar verwachting 60% van de leeftijdsgroep 65+ een eerste inenting hebben ontvangen, op 26 april zal dit meer dan 70%, eind april meer dan 80%. Daarenboven verwachten we dat tegen eind mei meer dan 80% van de leeftijdsgroep 18-65 met onderliggende aandoeningen een eerste inenting zal hebben ontvangen. De wetenschap toont aan dat twee tot drie weken na een eerste inenting reeds een hoge mate van immuniteit wordt bereikt.

> Het Overlegcomité stelt ook vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren.

Let op voor valse uitnodigingen voor een vaccinatie. Twijfel je? Neem contact op met het vaccinatiecentrum van je streek en stuur eventueel valse berichten door naar verdacht@safeonweb.be. Hier moet je op letten !


19 april 2021 : heropening scholen - niet essentiële reizen afgeraakt

> ONDERWIJS. Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:

  • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
  • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
  • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden.

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

> REIZEN BINNEN EU. Momenteel mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U vindt belangrijke informatie op reizen tijdens de Covid 19 pandemie op deze site "Op reis in het buitenland".

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen EU vervalt vanaf 19 april, maar alles is zeker niet toegelaten. Reizen naar een rode zone wordt nog steeds afgeraden;

Reizen naar een rode zone wordt nog steeds afgeraden; Was je langer dan 48 uur in een rode zone in het buitenland? Je moet in quarantaine en je laten testen (Testen op het coronavirus). Dit geldt ook als je gevaccineerd bent. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen en strikte controle houden. De politie houdt controles. Je kan een boete krijgen van minimum 250 euro.

Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing.

Meer info ? Reizen naar en vanuit het buitenland - Reizen van buiten de EU of Schengenzone - Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) - Quarantaine en isolatie - Vaccinatie

26 april 2021 =Einde paaspauze voor winkels - niet-medische contactberoepen - met meer buiten

> Winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Shoppen met max twee personen uit zelfs huishouden!

> Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

> Testprojecten. Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.

> Meer meer buiten ! Mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10. - Volg deze maatregelen om veilig te kunnen afspreken.

8 mei 2021 - Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket

> BUITENPLAN. Opgelet : deze plan (en het binnenplan begin juni) zulen pas in werking treden afhankelijk van de gezondheidssituatie en de ziektemarkers. Tegen deze deadline van 8 mei 2021 zullen 7 op de 10 65-plussers gevaccineerd zijn. Er moet ook worden opgemerkt dat deze twee plannen helemaal niet vastliggen: ze kunnen nog steeds onderhevig zijn aan flexibiliteit en zullen regelmatig op tafel liggen bij de volgende overlegcomités.


> Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

> Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

  • Restaurants en cafés: terrassen buiten
  • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
  • Pretparken
  • Professionele rommel- en brocantemarkten

> De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen)

> Twee nauwe contacten thuis : vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.


Begin juni : Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief - binnenplan

> Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

> Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.


Bron : Premier.be - Overlegcomité beslist over einde van de paaspauze


Mots clés

Articles recommandés

De coronabarometer is rood ! Wat zijn de gevolgen ? Voor wie ?

Overlegcomité van 3 december 2021 verlaagt leeftijd mondmaskerplicht, beperkt binnenactiviteiten en beslist over onderwijspakket ...

Beslissingen Overlegcomité : mondmaskerplicht, Covid Safe Ticket en telewerk in strijd tegen herfstgolf !