Brussel : nieuwe berekeningsmethode voor de huurprijsindexering gebaseerd op het EPB

Een ordonnantie tot wijziging van het indexeringssysteem voor een periode van 12 maanden is op 14 oktober 2022 in werking getreden.

Het indexeringspercentage voor de huurprijzen zal voortaan variëren afhankelijk van de energieprestatie van het pand in kwestie. Er zijn eveneens nieuwe verplichtingen ingevoerd waaraan bij iedere indexering moet zijn voldaan.

De nieuwe ordonnantie beoogt steun te verlenen aan huurders die met de energiecrisis worden geconfronteerd en past volledig in het programma van de Regering om de renovatie van de Brusselse gebouwen te versnellen.

Twee voorwaarden om de huurprijs te kunnen indexeren

  • De huurovereenkomst moet geregistreerd zijn (art 227 van de Huisvestingscode)
  • Het EPB-certificaat van het verhuurde goed moet zijn voorgelegd aan de huurder

Een tijdelijke regeling voor de huurprijsindexering afhankelijk van de EPB

De indexering (zoals bepaald in artikel 224/2 van de Huisvestingscode):

  • mag voor 100% worden toegepast bij woningen met een EPB-certificaat van klasse A, B, C of D;
  • mag voor 50% worden toegepast bij woningen met een EPB-certificaat van klasse E;
  • zal worden geblokkeerd voor woningen met een EPB-certificaat F of G.

Dit tijdelijke indexeringssysteem geldt van 14 oktober 2022 tot 13 oktober 2023. De regering kan beslissen deze regeling te verlengen, afhankelijk van de sociaal-economische context.

Meer informatie:

Wettelijke basis:

Mots clés

Articles recommandés

De inflatie bedroeg in mei 4,9%, net zoals in april.

Georganiseerde criminaliteit: Raad brengt verslag uit over criminaliteitsbestrijding in de EU