Bijzonder belastingregeling voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers

De nieuwe bijzondere belastingregeling voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers wordt als volgt samengevat

(nieuw artikel 32/1 van WIB 92 programmawet van 27 december 2021, B.S. 31 december 2021)

 1. inwerkingtreding op 1 januari 2022;

 2. maximumperiode van 5 jaar, verlengbaar tot 8 jaar (ook in geval van tewerkstelling bij verschillende

  werkgevers);

 3. aanvraag in te dienen door de werkgever binnen drie maanden na aankomst in België met bewijs van

  instemming van de werknemer - beslissing binnen drie maanden ;

 4. voor:

  1. bedrijfsleiders en werknemers (of onderzoekers) die in het buitenland zijn aangeworven door een Belgische bedrijf of een Belgische vestiging van een buitenlandse bedrijf OF vanuit het buitenland zijn gedetacheerd door een onderneming die deel uitmaakt van een internationale groep;

  2. die geen fiscaal inwoner van België of niet-inwoner van België zijn geweest en die gedurende de 60 maanden voorafgaand aan de aanvraag niet binnen een straal van 150 km van de grens hebben gewoond ;

  3. die ten minste 75.000 euro bruto per jaar verdienen (niet voor de onderzoekers);

 5. voordelen:

  1. 30% van het brutoloon van de werknemer wordt beschouwd als terugbetaling van de kosten eigen aan de werkgever ter dekking van de extra terugkerende kosten in verband met het beroep in België en vrijgesteld met een maximum van 90.000 euro per jaar en pro rata voor het eerste en het laatste jaar;

  2. verhuiskosten, inrichtingskosten (beperkt tot 1.500 euro) en schoolkosten worden belastingvrij vergoed op vertoon van een bewijs ;

 6. oude regeling voor buitenlandse kaderleden van de circulaire van 1983: overgangsperiode van 2 jaar met de mogelijkheid om vóór 31 juli 2022 voor de nieuwe regeling te kiezen, met een maximum van in totaal 5 jaar;

 7. verplichtingen:

  1. voor de werknemer die geen inwoner is van België, een attest van belastingheffing voorleggen in

   het land waar hij woont ;

  2. voor de vennootschap jaarlijks een verklaring van begunstigden;

 8. opinion: grosso modo komt de regeling netto (zie tabel in bijlage) overeen met het resultaat van de regeling voor buitenlandse kaderleden van 1983 met een reisverplaatsing van +/- 25% (afhankelijk van het bedrag van de bezoldiging) en kosten eigen aan de werkgever van 11.250 euro per jaar, maar :

 1. het duurt veel minder lang;

 2. het is minder gunstig voor kaderleden die meer dan 300.000 euro per jaar verdienen (zie de tabel in de bijlage) en / of meer dan 30% reizen ;

 3. het is gemakkelijker te berekenen (geen technische noot meer);

 4. anderzijds is het gunstiger met betrekking tot de werkgeverskosten omdat de 30% onkostenvergoeding - momenteel - niet onderworpen is aan de sociale zekerheid, d.w.z. een winst van +/- 38% op tem 90.000 euro in plaats van 11.250 euro.


DEL-Law kan u assisteren bij het opzetten, aanvragen en berekenen van zowel het belastingregime 1983 als bij het nieuwe bijzondere belastingregime 2022 voor buitenlandse kaderleden.`

Mots clés

Articles recommandés

Trend bevistinging: de tewerkstelling in België is voor het vierde jaar op rij gestegen !

Fiscale werkbonus in 2024