Beter niet meer wachten om je tweede basispakket gas-elektriciteit aan te vragen

31 juli 2023 is de deadline voor het aanvragen van het tweede basispakket gas-elektriciteit.

Heb je er recht op maar kreeg je het niet? Vraag het dan zeker voor het verstrijken van de deadline.

Hoe je dat doet, kom je hieronder te weten.

In het kort

De overgrote meerderheid van de rechthebbenden kregen het tweede basispakket al automatisch van de energieleverancier bij wie ze op 31 december 2022 een contract voor elektriciteit en/of gas hadden.

Maar liefst 9.562.165 premies werden al uitgekeerd voor de twee basispakketten, waarvan 5.863.617 premies voor elektriciteitscontracten en 3.721.631 premies voor gascontracten. In totaal werd er voor de twee basispakketten een bedrag van 2.148.368.085 euro uitgekeerd aan de burger.

Hoe je die premies ontving, hangt af van de premie en je energieleverancier. Sommige leveranciers kenden maandelijkse kortingen toe op je voorschotfacturen van 2023 of eindafrekening, anderen trokken het bedrag in één keer af. Nog andere energieleveranciers stortten het bedrag op jouw rekeningnummer.

De premie voor gas in collectieve installaties wordt betaald door de Thesaurie (FOD Financiën) en niet door de leveranciers.

Heb je recht op de premie maar kreeg je nog niets? Dan kan je het tweede basispakket zelf aanvragen.

Over welk bedrag gaat het?

Dankzij het tweede basispakket krijg je voor de maanden januari, februari en maart in totaal 183 euro voor je elektriciteitscontract en 405 euro voor je gascontract.

Is het mogelijk dat ik geen recht had op het eerste basispakket maar wel op het tweede?

Ja, voor het tweede basispakket wordt er gekeken naar jouw situatie op 31 december 2022. Het is dus mogelijk dat je geen recht had op het eerste basispakket, waarvoor we keken naar jouw situatie op 30 september 2022. Veranderde je intussen bijvoorbeeld van contract en val je daarmee wel onder de voorwaarden, dan is het mogelijk dat je wel aanspraak maakt op het tweede basispakket.

Welke stappen moet ik ondernemen?

1. Kijk je elektriciteits- en gasfacturen na

Als je niet zeker bent of je het tweede basispakket hebt ontvangen, dan controleer je eerst de elektriciteits- en gasfacturen die je voor de maanden maart, april of mei 2023 ontving. De premie werd in de meeste gevallen van je voorschotfactuur afgetrokken. Is jouw voorschotfactuur lager dan de premie, dan werd het resterende bedrag via een volgende factuur of een afrekening geregeld of ontving je een creditnota. In dat geval werd het geld of het saldo overgeschreven op je bankrekening. In ieder geval vermeldt de factuur of de overschrijving verplicht de woorden “Federaal basispakket elektriciteit 2023” / “Federaal basispakket gas 2023”.

2. Doe een aanvraag

Denk je recht te hebben op de premie maar vond je niets terug in je facturen of kreeg je geen creditnota, dan kan je tot en met 31 juli 2023 je aanvraag indienen. Dat kan op drie manieren.

De snelste manier om de aanvraag in te vullen en je premie te ontvangen, is via een online aanvraag. Dat kan zowel door de persoon op wiens naam het elektriciteits- of gascontract staat, als door een ander gezinslid dat op hetzelfde adres gedomicilieerd staat.

Hoe doe je dat concreet?

  • Ga naar onze website en klik op “Aanmelden” in het vak “Mijn dossier”.
  • Log in met je elektronische identiteitskaart of de digitale identificatieapp Itsme.
  • Je komt terecht op een pagina waar je je elektriciteits- en of gascontracten terugvindt. Daar zie je of je het basispakket al dan niet ontving.
  • Klik op “Nieuwe aanvraag elektriciteit” of “Nieuwe aanvraag gas”. Heb je zowel een elektriciteits- als gascontract, dan vul je beide aparte aanvraagformulieren in.
  • Geef zeker je e-mailadres en eventueel je telefoon- of gsm-nummer in. Die kunnen eventueel gebruikt worden om je te contacteren bij de behandeling van je dossier.
  • Vul de klantgegevens in die je hebt bij de energieleverancier met wie je op 31 december 2022 een contract had. Je vindt alle informatie terug op een van je voorschotfacturen.
  • Je leverancier stort je premie op het bankrekeningnummer waarmee jij je energiefacturen betaalt. Liever een ander nummer? Vul dat in bij het vakje “rekeningnummer”.
  • Vink de onderste vakjes aan en klik op “Aanvraag indienen”.

Lukt het inloggen op onze website niet? Dan kan je ook een aanvraagformulier invullen. Doe dat met de computer of met de hand. Een opgeslagen of gescande versie daarvan (dat mag gerust een foto zijn, maar zorg ervoor dat die duidelijk leesbaar is) kan je per e-mail opsturen naar: Gazelek2023@economie.fgov.be

Heb je geen e-mailadres? Dan kan je het ingevulde aanvraagformulier (indien nodig met bijlages) ook met de post opsturen naar onderstaand adres (dat hoeft niet aangetekend):

GazElek 2023

PB 30073

1000 Brussel

Hou er rekening mee dat aanvragen die per post (en in zekere mate ook per e-mail) opgestuurd worden, aanzienlijk meer verwerkingstijd vragen waardoor je dus langer op je premie moet wachten.
Wat gebeurt er nadien?

Deed je de aanvraag elektronisch, dan ontvang je een bevestigingsmail. Papieren aanvragen worden eerst ingevoerd in ons digitaal systeem. Eens dat gebeurd is, ontvang je een brief of e-mail met de bevestiging van ontvangst. Tussen het ontvangen van je aanvraag, de verwerking ervan en de eventuele toekenning via de leverancier, kunnen enkele weken/maanden liggen.

De FOD Economie behandelt je aanvraag zo snel mogelijk. Je krijgt een e-mail of brief waarin staat dat jouw aanvraag wordt goedgekeurd of geweigerd.

Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan informeert de FOD Economie de energieleverancier met wie je op 31 december 2022 een contract had. Die schrijft jouw premie zo snel mogelijk over op je bankrekening of trekt hem af van je facturen.

Opgelet: het kan zijn dat de leverancier niet over je bankrekeningnummer beschikt (bv. omdat je daar geen klant meer bent). Hij contacteert jou dan via mail of brief. Reageer op tijd want doe je dat niet, dan kan je de premie niet ontvangen. Let op, hij zal jou nooit geheime codes vragen, trap hier dus zeker niet in de val van eventuele oplichters.

Wat als je je verwarmt met een collectieve gasinstallatie?

Dan kreeg je de premie niet automatisch. Je moet dan in samenwerking met de persoon die het gascontract voor het gebouw afsloot een aanvraag indienen. Vaak is dat de syndicus, de eigenaar, de gebouwbeheerder of de vereniging van mede-eigenaars (VME).

We raden aan dat de persoon die het gascontract afsloot, eerst een verklaring op erewoord indient. Hij of zij doet dat via de website en klikt op “Beheer van collectieve installaties”. Vul de nodige gegevens in, laad een kopie van de factuur op en klik onderaan op ‘Indienen’. Is er geen KBO-nummer van de VME, dan krijg je als beheerder na het invullen van de verklaring een e-mail waarin een referentienummer wordt toegekend. Dat nummer (of het KBO-nummer van de VME) geef je door aan de bewoners van het gebouw zodat zij dat kunnen gebruiken in hun aanvraag.

De syndicus of VME ontvangt nooit de premie voor collectieve gasinstallaties. Die is voorbehouden voor de bewoners (huurders of mede-eigenaars) die in het gebouw gedomicilieerd zijn, en alleen als ze een aanvraag hebben ingediend. Is de eigenaar in het gebouw gedomicilieerd en is het gascontract op zijn naam afgesloten, dan ontvangt hij of zij de individuele gaspremie wel als hij of zij aan de voorwaarden voldoet.

Hoe vul ik als bewoner (huurder of mede-eigenaar) mijn aanvraag “collectieve gasinstallatie” in?

Klik op het “Aanmelden” icoon in “Mijn dossier” en log in met je elektronische identiteitskaart of met itsme. Nadien klik je op “Nieuwe aanvraag collectief gas”. Je geeft je contactgegevens en het KBO- of referentienummer op dat je kreeg van de beheerder van het gascontract. Vul ook zeker je bankrekeningnummer in, want in dit geval wordt de premie uitbetaald door de FOD Financiën die die informatie niet heeft. Vink de nodige vakjes aan en dien de aanvraag in.

Beschik je niet over een KBO- of referentienummer, omdat de gebouwbeheerder of syndicus de aanvraag niet online kan indienen? Dan kies je voor de optie “Ik heb geen referentienummer”. Voeg een kopie toe van de factuur van december 2022 samen met een verklaring op erewoord, die ondertekend werd door de beheerder van je gascontract.

Meer info ?

Bezoek Regeringsmaatregelen en energiepremie | FOD Economie (fgov.be)


Source : Fod Economie, juli 2023

Mots clés

Articles recommandés

Arbeidsmarkt 2023: meer werknemers vertrekken dan er aan nieuwe job beginnen

Aantal collectieve ontslagen piekt, net voor sociale verkiezingen

Cijfer van de maand: 50% van de vastgestelde overtredingen op bouwplaatsen heeft te maken met het risico van vallen op hoogte