België op de drempel van een economische revolutie: AI-generatie kan tot 50 miljard euro aan het BBP toevoegen

In een snel evoluerend digitaal tijdperk staat België aan de vooravond van een economische revolutie, aangedreven door generatieve kunstmatige intelligentie (AI). Een recente studie van Implement Consulting Group, in opdracht van Google, belicht het potentieel van deze technologie om de economie van de D9+-regio, inclusief België, te transformeren.

Het economische potentieel van generatieve AI

Generatieve AI kan het BBP van de D9+-regio met 500 miljard euro verhogen, wat neerkomt op een toename van 8% over het volgende decennium. Dit potentieel omvat productiviteitsverbeteringen, taakautomatisering en herallocatie van tijd naar meer waardecreërende activiteiten.

Specifieke impact voor België

Als een belangrijk lid van de D9+-regio kan België een aanzienlijk deel van deze BBP-groei verwachten, geschat op 45 tot 50 miljard euro over de komende tien jaar.

Voorwaarden voor succes

Om deze kansen volledig te benutten, moeten specifieke voorwaarden worden voldaan, waaronder een robuuste omgeving voor AI-adoptie, beschikbaarheid van gekwalificeerde AI-professionals, en overheidsstrategieën die innovatie en digitale transformatie ondersteunen.

België staat op een strategisch kruispunt om te profiteren van de opkomst van generatieve AI. Door te investeren in de nodige vaardigheden, infrastructuur en beleid, kan het land niet alleen zijn BBP vergroten, maar ook zijn positie als digitale leider in Europa versterken. Een toekomst van economische voorspoed gedreven door AI-innovatie wacht.

Voor meer gedetailleerde informatie, verwijs ik u naar het volledige rapport van Implement Consulting Group in bijlage.

Mots clés

Articles recommandés

Vastgoed: Eerste halfjaar 2024 – Dalende verkopen, stabiele prijzen en toestroom van jonge kopers

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten - Juli 2024

Arbeidsmarkt in België en in de gewesten : stand van zaken en aanbevelingen