Accountants opleiden voor een duurzame toekomst !

De afgelopen jaren is er sprake geweest van een aanzienlijke verschuiving in de vraag naar relevante duurzaamheidsgerelateerde openbaarmaking, rapportage en zekerheid, en het accountantsberoep werkt eraan huidige en toekomstige professionals voor te bereiden om aan deze eisen van belanghebbenden te voldoen.

In dit kader voorstelt het IFAC een literatuuroverzicht van competenties, onderwijsstrategieën en uitdagingen voor duurzaamheidsrapportage en -borging.


Het literatuuronderzoek identificeert de nieuwe en bestaande competenties die van professionele accountants vereist zijn om deze diensten te verlenen; educatieve strategieën om deze te ontwikkelen; en de uitdagingen waarmee de accountancy-onderwijsgemeenschap zal worden geconfronteerd.

De review belicht ook de belangrijkste thema’s in het huidige duurzaamheidsgerelateerde onderwijs, leren en ontwikkelen om inzichten te verschaffen over hoe het mondiale accountantsberoep kan voldoen aan de vraag van belanghebbenden naar relevante en betrouwbare duurzaamheidsrapportage.

Het literatuuronderzoek vormde de basis voor het besluit van de IFAC om duurzaamheidsgerelateerde herzieningen van de International Education Standards door te voeren en zal bijdragen aan de komende voorgestelde herzieningen, die in het tweede kwartaal van 2024 worden verwacht .

Copyright © 2024 De Internationale Federatie van Accountants (IFAC). Alle rechten voorbehouden.


Gerelateerde bronnen


Bron : IFAC, januari 2024

Mots clés

Articles recommandés

Verdacht telefoontje gekregen? Robocalls zitten weer in de lift

Trends in beleggingsfraude

Verslag van een zeer technische zitting in kort geding tussen de OECCBB en de ITAA