Aanpassing van de percentage van 25% ...

In het kader van een actualiteitsdebat en op antwoord van toegevoegde vragen van verschillende parlementsleden op de "openlux" in de Commissie voor Financiën en begroting van de Kamer heeft de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem enkele nadere bijzonderheden meegedeeld mbt de ubo-register ...Knelpunten ?

  • Ontwikkeking en beheer
  • Transparantie, code of conduct,
  • Statistieken
  • Afwijkingen
  • Sancties bij niet-leving


Bron: BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, COMMISSIE VOOR FINANCIËN EN BEGROTING, INTEGRAAL VERSLAG, Woensdag 10-02-2021 Namiddag, CRIV 55 COM 376


Goed on weten


In het kader van haar activiteiten lanceert de Thesaurie een reeks publicaties (PDF, 1.71 MB)(This hyperlink opens a new window) om te benadrukken hoe de wetgeving rond het UBO-register tot stand is gekomen en hoe het online platform werkt. In dit eerste artikel, momenteel beschikbaar in de Engelse versie, inventariseren we de belangrijkste aspecten van het UBO-register, namelijk op het gebied van datakwaliteit, het gemak van registratie en ook de toegang tot data, alsook de lopende projecten voor het komende jaar.


Looking Back and the Road Ahead: a prospective analysis of the belgian UBO Register by Alexandre Taymans and Sébastien Guillaume is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Mots clés

Articles recommandés

Hervorming van het boekhoudplan voor de federale staat ...

Minister Van Peteghem stimuleert betaalbare huurwoningen door uitbreiding verlaagd btw-tarief afbraak- en heropbouw

Nieuwe vrijstelling van PB aangifteplicht ?