Aanvraag tot uitsel (enkel door overmacht of om ernstige redenen) nu via een formulier on line en een centraal meldpunt

Kunt u door overmacht of om een ernstige reden (spoedoperatie, overlijden, brand …) uw aangiften PB, VenB, RPB, BNI-pp en BNI-ven niet binnen de voorziene termijn indienen?

U kunt een aanvullende termijn aanvragen via dit formulier(externe link).

Modaliteiten

Op tijd. Dien uw aanvraag in voor het verstrijken van de normale aangiftetermijn (De Fod Financiën staat geen bijkomend uitstel toe na het verstrijken van de normale aangiftetermijn).

Motivatie. Vermeld duidelijk de redenen van uw aanvraag (Fod Financiën weigert onvoldoende gemotiveerde aanvragen).

Specifiek. Doe geen andere aanvragen via het formulier (ook geen vraag tot uitstel om te antwoorden op een vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging). Die aanvragen zullen niet behandeld worden.

Voor een of voor een groep. U kunt uw aanvraag indienen voor één belastingplichtige (per keer) of voor een groep belastingplichtigen tegelijkertijd (in dat geval zullen we u vragen nog een tweede document in te vullen).

Beslissing

De Fod Financiën behandelt vervolgens uw aanvraag. Als dat nodig is, zullen ze nog bijkomende informatie of documenten opvragen. Vervolgens ontvangt de beslissing via e-mail.

Goed om weten


Bron: Fod Financiën, INDIENINGSTERMIJNEN AANGIFTEN, september 2023

Mots clés

Articles recommandés