507,082 miljard euro...

Per eind oktober 2023 bedroeg de schuld van de federale staat 507,082 miljard euro.

De federale staatsschuld is daarmee in oktober met 5,20 miljard euro afgenomen.

Netto-termen

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld toe met 579 miljoen euro, tot 481,96 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van oktober bedroeg 494 miljoen euro.

Duurtijd

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg met 0,03 jaar tot 10,68 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,04% toenam, tot 1,86%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 12,87% en 40,64%.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in oktober 2023 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

Bron : Federaal Agentschap van de Schuld, november 2023

Mots clés

Articles recommandés

Publicatie Richtlijn EU duurzaamheid

Trends in beleggingsfraude

Wat zijn over 20 jaar de populairste voornamen voor accountants? Ontdek de populairste voornamen van 2023