4 op de 10 hebben opleidingsplan klaar : de KMO moeten de deadline niet vergeten !!!!

Tegen eind maart moeten bedrijven vanaf 20 werknemers een opleidingsplan voorzien hebben, ten gevolge van de Arbeidsdeal. Intussen hebben bijna 4 op de 10 (38%) kmo’s dat opleidingsplan klaar, een derde is ermee bezig. 30% moet er echter nog aan beginnen, zo blijkt uit een rondvraag bij meer dan 500 kmo’s. “De deadline voor kleine en middelgrote bedrijven begint te dringen”, aldus de experten van Acerta.

Focus op ...

Uit een gezamenlijk onderzoek van Acerta, ETION en VKW Limburg, blijkt dat 38% van de bevraagde kmo’s met minstens 20 medewerkers al een opleidingsplan klaar heeft. Dat impliceert dat zo’n zes op de tien bedrijven nog werk op de plank heeft om in orde te zijn met de regelgeving: een derde (32%) was er eind 2023 al mee bezig, 30% nog niet. Bij de grotere KMO’s vanaf 50 werknemers had wel bijna 6 op 10 (56%) bedrijven hun huiswerk al klaar.


figuur 1: Stand van zaken officieel opleidingsplan bij kmo’s vanaf 20 werknemers

Opleidingen, levenslang leren en interne mobiliteitskansen zijn voor bedrijven een manier om werknemers voor langere tijd gemotiveerd aan de slag te houden binnen de eigen organisatie. De Arbeidsdeal wil met de verplichting om ieder jaar tegen eind maart een opleidingsplan te hebben, de opleidingscultuur een duwtje geven.

De Arbeidsdeal bevat ook een individueel opleidingsrecht voor medewerkers van 5 dagen per jaar, tenzij de sector dat aantal nog tijdelijk heeft verlaagd. Van de werkgever wordt gevraagd een opleidingsrekening aan te leggen per medewerker, waarop de opleidingsrechten, de gevolgde opleidingen en het saldo te vinden zijn.

Die opleidingsrekening zal beheerd worden in het Federal Learning Account (FLA) dat door de overheid vanaf april 2024 zal gelanceerd worden. Het is de bedoeling dat werkgevers daarin alle gevolgde opleidingen aanvullen en regelmatig de vooraf ingevulde gegevens controleren.

Deadline nadert

Annelies Baelus, expert opleidingen bij Acerta Consult: “Het opleidingsplan dat bedrijven indienen, moet lopen over minimum één jaar en ten laatste op 31 maart geregistreerd worden. En wel nadat het ten laatste op 15 maart aan de medewerkers werd voorgelegd. Vanaf eind april kunnen er controles volgen. Zelfs al zijn heel wat bedrijven intensief bezig met het installeren van een leercultuur op de werkvloer, kmo’s kunnen best wel wat moeite ondervinden om aan de (nieuwe) formaliteiten die de Arbeidsdeal oplegt te voldoen. We raden bedrijven daarom aan om niet met vragen te blijven zitten en zeker het uitwerken van de opleidingsplannen niet uit te stellen. Want de deadline om het plan in te dienen komt snel dichterbij.”

Over de cijfers

De gegevens zijn het resultaat kmo-barometer die Acerta in samenwerking met de werkgeversorganisaties ETION en VKW Limburg twee keer per jaar organiseert onder kmo-werkgevers (minder dan 100 werknemers). Aan deze editie van eind november 2023 namen 508 respondenten-kmo’s dee

Bron : Acertza pers, januari 2023

Mots clés

Articles recommandés

Even gas terugnemen? Tijdregistratie verbetert work-lifebalans voor vier op de tien werknemers

Solidariteit : bloed geven met de steun van de ondernemingen ?