26 maart 2024: de hervorming van de gewestelijke steun voor economische ontwikkeling treedt in werking


De hervorming van de gewestelijke steun voor economische ontwikkeling, een van de krachtlijnen van Shifting Economy, wordt werkelijkheid voor de Brusselse ondernemingen. Vanaf 26 maart zullen Brusselse ondernemingen die als voorbeeldig op sociaal of milieuvlak worden beschouwd in aanmerking komen voor een hogere financiële steun van het Gewest. In sommige gevallen kan die verhoging van de financiële steun oplopen tot 45% van de bedragen.

"VOORBEELDIG" WORDEN: WAAROVER GAAT HET?

Een onderneming wordt als voorbeeldig beschouwd wanneer ze bijdraagt tot milieudoelstellingen (recyclage, koolstofneutraliteit, bescherming van de biodiversiteit, ...) of sociale doelstellingen (kwalitatieve tewerkstelling, diversiteit in de teams, goed bestuur, ...). Meer bepaald, bijvoorbeeld wanneer de onderneming een door het Brussels Gewest erkend label heeft (Ecodynamische Onderneming, Good Food, Bcorp, Sociale Onderneming, enz.), wanneer ze winnaar is van een projectoproep die ondersteund wordt door het Gewest (Women in business, BeCircular, enz.) of wanneer ze personen die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt tewerkstelt of werkzoekenden opleidt.

Er is een tool beschikbaar op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid om ondernemingen te oriënteren voor de erkenning van hun voorbeeldigheid, waardoor ze recht krijgen op hogere premies.

JAARLIJKS 30 MILJOEN EURO AAN ECONOMISCHE STEUN

De hervorming van de steun voor economische ontwikkeling is ambitieus en zal de economische transitie van het Brussels Gewest op lange termijn verankeren. En dat met een duidelijke doelstelling: de Brusselse economie tegen 2050 volledig koolstofvrij maken. Om die doelstelling tegen 2030 te bereiken, zal de gewestelijke steun uitsluitend gericht zijn op voorbeeldige ondernemingen.

De steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen is goed voor ongeveer 30 miljoen per jaar in het Brussels Gewest en is een van de belangrijkste gewestelijke hefbomen om ondernemerschap te ondersteunen. Dankzij die middelen kunnen jaarlijks ongeveer 4.000 ondernemingen opstarten, transformeren of zich ontwikkelen. Op die manier krijgen ondernemingen de kans om te investeren, personeel aan te werven of hun sociale of milieu-impact te verbeteren.

BEGELEIDING BIJ DE TRANSITIE

Naast die economische steun zijn er een aantal maatregelen ontwikkeld om ondernemingen te begeleiden bij hun transitie. Het Gewest stelt de ondernemingen bijvoorbeeld in staat om een balans op te maken van hun activiteiten. Hub.brussels heeft onlangs een tool voor zelfdiagnose online gezet, waarmee ondernemingen gratis hun vooruitgang op het gebied van milieu, maatschappij of bestuur kunnen beoordelen. Door die criteria te integreren in hun algemeen beheer, kunnen ondernemingen vooruitgang boeken in hun voorbeeldigheid op sociaal of milieuvlak.

Het platform is via de volgende link beschikbaar: Diagnostiek in verband met de economische transitie voor ondernemingen (hub.brussels)


Mots clés

Articles recommandés

We moeten zorgen voor meer kleine belastingbetalertjes!

AI zou een impact kunnen hebben op de tewerkstelling van 65% van de Belgische werknemers.