1 maart 2024: een nieuwe fase begint met betrekking tot verplichte elektronische facturering !

Sinds 1 mei 2023 zijn economische operatoren verplicht om hun facturen elektronisch te verzenden in het kader van solmmige overheidsopdrachten en concessies. Deze verplichting geldt voor nieuwe contracten met een waarde boven de 30.000 € (exclusief btw).

Vanaf 1 maart 2024 zal deze verplichting ook van toepassing zijn op gepubliceerde aanbestedingen met een waarde boven de 3.000 € (exclusief btw).

Vanaf 1 januari 2026 zullen gestructureerde elektronische facturen, gebruikmakend van het geharmoniseerde Peppol-formaat op Europees niveau, de verplichte norm worden voor transacties tussen onderworpen bedrijven. Zo wordt elektronische facturering algemeen in alle uitwisselingen tussen bedrijven .

Mots clés

Articles recommandés

Persconferentie: aangifte in de personenbelasting 2024 van uit elk hoek

Ontdek de 9 praktische gidsen voor exporteren!

Weet jij hoeveel feestdagen er dit jaar in mei zijn: 2, 3 of 4?