Circulaire 2020/C/75 over de belastingvermindering Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen)


De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Personenbelasting publiceerde op 29/05/2020 de circulaire 2020/C/75.
Deze circulaire bevat FAQ over de belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van startende ondernemingen. Art. 14526, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en art. 6312/1, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92.


Inhoudstafel

1. Inleiding
1.1. Wat is de tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen)? 1.2. Vanaf wanneer is deze nieuwe belastingvermindering in werking getreden? 1.3. Anti-rechtsmisbruik bepaling
2. Voor wie?
2.1. Wie heeft recht op de belastingvermindering? 2.2. Hoe evolueerde de uitsluiting van bedrijfsleiders in de tijd? 2.3. Kan de echtgenoot/echtgenote van een bedrijfsleider van de startende vennootschap recht hebben op de belastingvermindering?
3. Welke vennootschappen?
3.1. Wat betekent 'startende'? 3.2. Welke datum bepaalt of de kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting van de vennootschap plaatsvindt? 3.3. Wanneer is er sprake van een voortzetting van een werkzaamheid? 3.4. Welke vennootschappen worden beoogd? 3.5. Wat wordt bedoeld met 'kleine vennootschap'? 3.6. Wat met microvennootschappen? 3.7. Wat wordt bedoeld met verbonden vennootschappen? 3.8. Hoe wordt de omzet berekend voor vennootschappen met een boekjaar van minder of meer dan twaalf maanden? 3.9. Wat zijn de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER)? 3.10. Kan een vereniging zonder winstoogmerk aanspraak maken op de maatregel? 3.11. Kunnen coöperatieve vennootschappen aanspraak maken op de maatregel?
4. Hoe investeren?
4.1. Op welke manier kan ik in die vennootschappen investeren? 4.2. Welke aandelen van startende vennootschappen worden beoogd? 4.3. Wat is een crowdfundingplatform? 4.4. Wat is een nieuw beleggingsinstrument uitgegeven door een financieringsvehikel? 4.5. Wat is een openbaar startersfonds? 4.6. Wat is een private startersprivak? 4.7. Een startende onderneming geeft een verplicht converteerbare lening uit ten behoeve van een investeerder. Kan die investeerder op het moment van de conversie in aandelen genieten van de belastingvermindering? 4.8. Kunnen certificaten van aandelen recht geven op de belastingvermindering? 4.9. Kan de belastingvermindering worden toegekend als de aandelen niet volledig volstort zijn en de vennootschap het niet gestorte kapitaal later opvraagt? 4.10. Als wordt ingeschreven op aandelen op het einde van het jaar, en de betaling gebeurt het volgende jaar, wordt de belastingvermindering dan toegekend voor het jaar van inschrijving of voor het jaar van betaling? 4.11. Komen uitgiftepremies in aanmerking voor de berekening van het bedrag dat recht geeft op de belastingvermindering?
5. Investeringsvoorwaarden en wederbeleggingsvoorwaarden van openbare startersfondsen en private startersprivaks
5.1. Aan welke investeringsvoorwaarden moeten het openbaar startersfonds en de private startersprivak voldoen? 5.2. Wat indien niet alle compartimenten van het openbaar startersfonds of de private startersprivak voldoen aan de investeringsvoorwaarden? 5.3. Aan welke wederbeleggingsvoorwaarden moeten het openbaar startersfonds en de private startersprivak voldoen?
6. Belastingvermindering
6.1. Welke grenzen zijn bepaald voor de investeringen? 6.2. Wat zijn de percentages van de belastingvermindering?
6.3. Wanneer wordt de belastingvermindering toegekend als ik investeer via een private startersprivak of een openbaar startersfonds? 6.4. Kan de belastingvermindering worden terugbetaald of overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk als ze niet volledig kan worden aangerekend bij gebrek aan voldoende belastingen? 6.5. In welke gevallen is een belastingvermeerdering mogelijk? 6.6. Wat is de impact op de belastingvermindering wanneer ik mijn fiscale woonplaats gedurende het jaar overbreng van België naar een andere staat of omgekeerd?
7. Verantwoordingsstukken
7.1. Welke documenten moet ik ter verantwoording voorleggen? 7.2. Wat moeten de verantwoordingsstukken vermelden? 7.3. Mag het attest per e-mail aan de investeerder worden bezorgd, of moet dit per post? 7.4. Moeten de uitreikers van de attesten een kopie aan de administratie bezorgen?

Bron: Fisconetplus

    Tags

    • Tax shelter startups
    • startende vennootschappen
    • Tax of natural persons
    • Tax reduction