“Bouwen aan de toekomst”: een oproep van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven aan de regering

Na het beheer van de scherpe crisis waarmee we de afgelopen maanden werden geconfronteerd, moet de federale regering een nieuwe beleidsfase ingaan, waarin de structurele uitdagingen worden aangepakt waarmee ons land nog steeds te kampen heeft.

In zijn advies “Bouwen aan de toekomst” zet de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn bezorgdheden in het kader van de relance uiteen en geeft hij een aantal elementen aan die hij als essentieel beschouwt om richting te geven aan de politieke agenda en aan het werkprogramma van de regering voor de komende maanden.

Een belangrijke boodschap is dat de langetermijnuitdagingen die vóór de COVID-19-crisis al bestonden niet verdwenen zijn en zo snel mogelijk moeten worden aangepakt.

In dit kader brengt hij vier strategische richtsnoeren voor de toekomst naar voren, die ons land vandaag nog moet aanpakken:

  • werken aan een performante en efficiënte overheid, waarbij o.a. het belang van de investeringen wordt benadrukt;
  • verder inzetten op innovatie en digitalisering;
  • ijveren voor een samenlevingsmodel dat strookt met de klimaat- en milieudoelstellingen;
  • ijveren voor een inclusieve arbeidsmarkt en samenleving.

De CRB moedigt de regering aan om hier de grootste aandacht aan te besteden bij de uitstippeling van haar overheidsbeleid.

Bron : CBR, oktober 2021

Mots clés

Articles recommandés

Spaanse regering plant wetswijziging aan ‘Gouden Visum’ verblijfsvergunning

Groene en digitale transitie : financiering voor onderzoek en innovatie !

Werelddag van de intellectuele eigendom op 26 april 2024