FAQ UBO-register

De Algemene Administratie van de Thesaurie, de dienst binnen de FOD Financiën die het UBO-register beheert, heeft een reeks FAQ's bijgewerkt. De FAQ kan als leidraad dienen wanneer u het UBO-register in naam van uw cliënten invult.


Ter herinnering: de termijn hiervoor is vastgelegd op 30 september.


eStox kan u helpen

Wij stellen samen met Fednot eStox ter beschikking van alle leden, een elektronische aandelenregister dat het papieren register vervangt en dat - na de zomervakantie - automatisch verbonden is met het UBO-register. Alle info op http://blog.be.accountants/nl/article/de-lancering-van-het-digitale-effectenplatform-e-stox/5209.


Bron: FOD Financiën

Mots clés