eStox facturatiegids

Steeds meer leden vinden de weg naar het ITAA-portaal en de bijhorende modules. Om u te begeleiden bij uw vragen rond het elektronisch effectenregister eStox, zullen we de komende weken artikels schrijven om u op weg te helpen. In de ITAA-ACcTUA van 7 december vond u reeds een artikel over de link met het rijksregister in eStox. Deze week houden we de kostprijs en de facturatie van de module onder de loep.Voor een creatie van een vennootschap in de live omgeving van eStox betaalt u € 20 exclusief btw en voor elke inschrijving in een register betaalt u per betrokken effectenhouder € 5 exclusief btw. Alle andere acties die niet leiden tot een inschrijving, zoals consultaties of de vennootschapsinformatie bijwerken, zijn kosteloos.


De verrichtingen worden vervolgens via de module maandelijks gefactureerd aan de persoon of de vennootschap die u selecteert uit het drop-downmenu wanneer u inlogt via het ITAA-portaal: https://portal.itaa.be.


Het staat u vrij deze kosten al dan niet te verrekenen aan de vennootschap en een vergoeding te vragen voor het geleverde werk. Wat meteen ook de reden is dat er op de publieke eStox-pagina geen tarieven vermeld worden.


Op uw maandelijkse factuur ziet u voor elk type transactie, creatie van vennootschap of inschrijving in het register, het totale aantal lijnen dat aangerekend werd per dossier. In de module zelf kan u ook steeds de details zien per dossier door in de rechterbovenhoek op uw naam te klikken en vervolgens “facturatie” te selecteren.
In het facturatiescherm krijgt u vervolgens een overzicht van de verrichtingen die gefactureerd werden of aangerekend zullen worden op de eerstvolgende maandelijkse factuur. De verrichtingen worden chronologisch getoond, met de meest recente verrichtingen in het eerste scherm.


Per verrichting ziet u hier de volgende informatie:

  • Voor welke vennootschap deze verrichting was
  • Op welke datum de verrichting geregistreerd is
  • Welk type verrichting het was: oprichting, inschrijving aandelen, overdracht, etc.
  • Hoeveel lijnen in een dossier er betrokken zijn bij de verrichting in kwestie


Als u op een verrichting klikt, krijgt u bijkomende informatie te zien:

  • Het ondernemingsnummer van de cliënt
  • De naam van het kantoor dat de actie gedaan heeft
  • De voornaam en naam van de gebruiker die de verrichting uitgevoerd heeft
  • Het e-mailadres van de gebruiker die de transactie uitgevoerd heeftIndien u bijkomende vragen heeft over eStox, mag u contact opnemen met de Service Desk via servicedesk@itaa.be of +32 (0)2 221 10 00.

Mots clés