De toegang tot een aandelenregister beheren

Met de instelling “Toegang tot register beperken” kunt u instellen of het effectenregister van een vennootschap gedeeld wordt met alle notarissen en accountants, of dat de toegang tot het register beperkt wordt.


Als u deze instelling verandert, vergeet dan niet om onderaan op “Opslaan” te klikken.


Indien u kiest voor het beperken van de toegang tot een register, hebben enkel medewerkers binnen uw kantoor toegang tot een register (voor zover de medewerkers gekend zijn bij hun federatie/instituut).

Als u de toegang tot een register beperkt, kunt u andere kantoren of individuen toegang geven tot het register. Toegangen die u kunt toevoegen zijn:

  • Een notariskantoor lees- en schrijftoegang geven tot een register
  • Een accountantskantoor lees- en schrijftoegang geven tot een register
  • Een medewerker lees- en schrijftoegang geven tot een register
  • Een derde partij leestoegang geven tot een register (bv. een bestuurder)


  1. Een notaris- of accountantskantoor toegang geven tot een effectenregister

Dit is enkel nuttig indien de vlag “Toegang tot register beperken” aangevinkt staat. Zoniet hebben alle notaris- en accountantskantoren sowieso toegang.

Open het register van de juiste vennootschap en klik op Toegangen in het menu links.


Klik op het + teken naast Toegangen beheren om een toegang toe te voegen

Kies het type kantoor dat u toegang wilt geven (notariskantoor of Accountancy kantoor) en zoek het kantoor op dat u toegang wilt geven.


Dit laatste kan via het ondernemingsummer van het kantoor of de naam van het kantoor, de naam van een notaris of accountant, de plaats, de postcode.


Klik op het kantoor en onderaan op de knop “Voeg Toe”.2. Een medewerker of derde partij toegang geven tot een effectenregister


Dit laat toe om personen die niet bekend zijn bij Fednot of ITAA toegang te geven tot een register:

  • Schrijf- en lees toegang voor kantoormedewerkers die (nog) niet bekend zijn bij Fednot of ITAA
  • Leestoegang voor een derde (bv. een bestuurder van de vennootschap)

In principe is dit enkel van toepassing voor accountantsmedewerkers die (nog) niet bekend zijn in het eLoket.


Klik op “Toegangen” en nadien op het “+” teken naast Toegangen Beheren (zie punt 1)


Kies “Medewerker van mijn Kantoor” of “Derde Partij”.

Typ het e-mail adres van de persoon die je wilt uitnodigen tot eStox, samen met de voornaam en de achternaam, en klik op Voeg Toe.

Klik op OK om te bevestigen.


Er wordt nu per e-mail een uitnodiging gestuurd naar deze persoon om toegang te krijgen. In de e-mail staat een link om de toegang te activeren. Deze link is 14 dagen geldig en kan slechts 1 keer gebruikt worden.


Aangezien de toegang strikt persoonlijk is, verloopt de toegang voor externe gebruikers via een eID kaart of Itsme en moet de uitgenodigde daarom eenmalig zijn Rijksregisternummer ingeven.


Vanaf dan kan deze persoon inloggen in eStox via www.estox.be door op Login te klikken en vervolgens op Itsme / eID.

3. Toegangen beheren


Via het menu Toegangen kun je, in combinatie met de vlag “Toegang tot register beperken” altijd zien wie toegang heeft tot de betreffende vennootschap.

Om een toegang te verwijderen, volstaat het om op het

icoon te klikken naast het kantoor of de gebruiker.


Onderaan op de pagina zie je de uitnodigingen die zijn verstuurd maar nog niet zijn geactiveerd door de externe gebruiker.

Mots clés