De lancering van het digitale effectenplatform e-Stox

De Federatie van het Notariaat (Fednot) en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) lanceren deze maand een elektronisch effectenregister, e-Stox.


Om fouten of ‘bugs’ te vermijden, gebeurt de uitrol stapsgewijs. Begin deze maand gingen al enkele notarissen en accountants/belastingconsulenten met het digitale effectenregister aan de slag. Vandaag wordt deze nieuwe tool toegankelijk voor alle notarissen en accountants/belastingconsulenten.


E-Stox biedt uw cliënten verschillende voordelen in vergelijking met de traditionele ‘aandelenregisters’:

  • De gegevens opgenomen in de papieren aandelenregisters zijn vaak niet up-to-date. Bovendien zijn de traditionele registers regelmatig zoek. Met e-Stox behoren deze nadelen en de daaruit voortvloeiende discussies, tot het verleden.
  • De notarissen en de accountants/belastingconsulenten staan voortaan in voor een correcte registratie van alle gegevens over de effectenhouders. Voortaan kunt u deze data registreren bij de oprichting van een vennootschap, bij een statutenwijziging of bij een overdracht van aandelen. Zo worden discussies vermeden, bijvoorbeeld over de vraag wie precies effectenhouder is, sinds wanneer en of de houder zijn effecten op een rechtmatige manier heeft verkregen.
  • Het elektronisch effectenregister vereenvoudigt ook de bijeenroeping van de aandeelhouders voor de algemene vergadering.
  • Verder komt er een rechtstreekse link tussen e-Stox en het UBO-register van de FOD Financiën. Als bedrijven dat wensen, en alleen dan, worden de gegevens over de ‘uiteindelijke begunstigden’, onder wie de aandeelhouders die een participatie hebben van meer dan 25 procent, automatisch aan de FOD Financiën overgemaakt. Dit in het kader van de zogenaamde UBO (Ultimate Beneficial Owner)-verplichtingen.

Op termijn zullen bestuurders en aandeelhouders ook rechtstreeks toegang krijgen tot het digitale effectenregister.


Er zijn opleidingen en een webinar voorzien om u nader over dit veelbelovende project in te lichten. Daarover verneemt u weldra meer. Klik hier voor de handleiding in pdf.


Mocht u ondertussen vragen hebben, kan u een e-mail met uw vraag of opmerking sturen naar servicedesk@iec-iab.be met de vermelding e-Stox in het onderwerp.


E-Stox kan slechts uitgroeien tot een succes mits uw medewerking. We durven dan ook te hopen dat u uw cliënteel over de voordelen van e-Stox inlicht en dat u deze tool vervolgens massaal benut.


Tarieven?

Voor een creatie van een vennootschap in eStox betaalt u 20 euro, voor elke inschrijving in een register per betrokken effectenhouder 5 euro. Alle andere verrichtingen, zijn net als de consultaties gratis. De gegevens worden kosteloos veilig en vertrouwelijk bewaard.


Voorbeeld: oprichting van een vennootschap met 2 aandeelhouders, en na 8 jaar draagt een aandeelhouder zijn aandelen over aan 2 andere personen.
De oprichting kost 25 + 2*5 EUR = 35 EUR. Na 8 jaar wordt er nog eens 3*5 EUR = 15 EUR aangerekend.


Live-omgeving

Hou er rekening mee dat de e-Stoxomgeving live is. Elke verrichting is reëel en dus betalend. Net als in een papieren register mogen/kunnen de verrichtingen bovendien niet worden verwijderd.


Hoe geraken jullie op e-Stox?

stap 1: meldt u aan op het portaal van het Instituut: portaal


stap 2: gebruik uw e-mailadres, die u hebt meegedeeld aan het Instituut en uw wachtwoord

  • u bent uw wachtwoord vergeten: klik hier en vul uw e-mailadres in die u hebt meegedeeld aan het Instituut

Er wordt u een e-mail gestuurd (kijk ook in uw ongewenste e-mails) met een voorlopig wachtwoord die u nadien zal moeten vervangen door een zelfgekozen wachtwoord.


stap 3: klik in uw portaal op de blok e-StoxLet op! De applicatie is enkel beschikbaar in de browsers Chrome, Edge en Firefox.

Aanvaard ook steeds het verzoek om pop-ups toe te staan.

Mots clés