Uw cliënten verdienen het beste, dat staat vast. En u ook!

Het zit er weer op: het elfde congres van de stichting is voorbij, na een jaar hard werken aan de voorbereiding. We zijn erg tevreden: deze editie voldeed aan al onze verwachtingen, en 2019 wordt een nieuw recordjaar qua aantal deelnemers.
Sta mij toe kort terug te blikken en gebruik te maken van de reacties op het event om feedback met u te delen, onder meer op vlak van sfeer en animo, de vele uitwisselingsmomenten, maar ook de massale deelname aan de meeste seminaries. Als we hierbij stilstaan, zien we objectief de effecten van een mooie dynamiek, van uw wens om actie te ondernemen op een moment waarop digitale veranderingen optreden op heel wat domeinen, en zoveel sectoren door elkaar worden geschud door de nieuwe technologie.

Verplichtingen, opportuniteiten

Ons beroep zal wel degelijk veranderen, maar ook de verwachtingen en de noden van onze cliënten veranderen en zullen op hun beurt een enorme impact hebben.

Om bedreigingen om te buigen tot opportuniteiten, is het belangrijk te weten hoe we als winnaar uit dit nieuwe paradigma kunnen komen, een goede strategie te vinden en er het beste uit halen, maar ook creativiteit en enthousiasme aan de dag leggen, berekende risico’s durven nemen, kunnen omgaan met de complexiteit en voluit inzetten op de toekomst. In dergelijke dynamiek vormt de combinatie van nabijheid en operationele excellentie, deontologie en sterke toegevoegde waarde van het beroep een niet te miskennen voordeel, niet enkel om ons beroep te beschermen, maar ook om het opnieuw uit te vinden.

Een actieve rol opnemen, en niet als toeschouwer aan de zijlijn blijven staan bij deze verandering, meesterschap aan de dag leggen, en vol vertrouwen en in transparantie naar de toekomst kijken, dat is weloverwogen en voluit kiezen voor de toekomst. Wij werken nu al 11 jaar zonder verpozen aan de weg naar verandering. Dat lijkt u goed begrepen te hebben! Uw aanwezigheid doorheen de jaren doet dan ook ontzettend deugd.

Van theorie naar realiteit

Om de cruciale opening naar het beroep van morgen te maken, is het eerst en vooral noodzakelijk om iedereen bewust te maken, te informeren, en van elke gelegenheid gebruik te maken om verschillende mogelijkheden aan te kaarten.
Tijdens elk congres besteden we dan ook in het bijzonder aandacht aan thema’s die actueel en/of relevant zijn, waarbij we de voorkeur geven aan concrete informatie, functionele oplossingen ‘op maat’, daarbij steeds de voordelen voor de hele beroepsgroep voor ogen houdend, wat betreft positionering en imago. Een jaarlijkse ontmoeting organiseren, met uitwisselingsmogelijkheden en vanuit verschillende invalshoeken, is een duidelijke actie en benadrukt de voordelen van overleg, het belang om van de platgetreden paden af te wijken, voorbij de paradoxen en vooroordelen.

We streven ernaar het beste te halen uit de gekozen strategieën, goede praktijken uit te wisselen... Het jaarlijks congres is een enorme opportuniteit om ook de jonge beroepsbeoefenaars te ontmoeten, hun visie over de toekomst van het beroep te horen, en in dialoog te treden.

Kwaliteit heeft uiteraard ook een plaats in de partnerschappen die wij aangaan en de samenwerkingen die wij uitbouwen, onder meer met de instituten, de uitwerking van tools zoals Accountech, dat vorige woensdag boven het doopvont werd gehouden, de oprichting van reflectie- en actiegroepen, in het bijzonder gericht op strategie betreffende de positionering en verrijking van het beroep. Hier komen wij binnenkort op terug.

Investeren

Deze korte lijst van acties en bedenkingen, in het teken van kwaliteit, maakt ons trots en is voor ons een reden om deze mooie en enthousiaste dynamiek voort te zetten. In onze toekomstgerichte en praktische denkoefening, is het kwaliteit die de toon zet en steeds in het middelpunt van onze acties staat. Dat is ook de reden waarom wij in de loop van de volgende maanden nieuwe initiatieven zullen ontwikkelen, die wij zullen voorstellen via onze blog, onze nieuwsbrief, sociale media en uiteraard ook via de website van de stichting.

Wij geven u nu alvast graag een nieuwe afspraak voor het 12e congres op 25 en 26 november 2020. In tussentijd nodigen wij u uit om mee te investeren in onze community: neem actief deel aan onze publicaties, neem deel aan een werkgroep, deel uw ideeën, uw visie en uw enthousiasme!

   Tags

   • Congress FFF
   • Future
   • Quality