Nieuwe technologieën in combinatie met het aandelenregister: het resultaat van een interprofessionele samenwerking

Op 19 maart 2019 werd een grote stap gezet op vlak van digitalisering van bedrijven: de Federatie van het Notariaat en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten lanceerden samen een elektronisch effectenregister.

Wat zijn de voordelen ten opzichte van een papieren register? Waarom en hoe zal het gebruik ervan op korte termijn relevant blijken voor ondernemingen? Het persbericht dat hierrond werd verspreid na de officiële lancering, beantwoordt de verschillende vragen omtrent de nieuwe tool.
Het Forum for the Future juicht deze nieuwe tool toe: ‘De ‘nieuwe accountants’ (nvdr, sinds de fusie) moeten voorbij hun eigen vakgebied durven kijken en samenwerkingen met andere beroepsbeoefenaars aangaan. Dit opent weer heel wat nieuwe mogelijkheden. In Frankrijk zijn interprofessionele samenwerkingen al geruime tijd ingeburgerd. Samenwerking en ambitie zullen in de toekomst de speerpunten vormen van onze beroepsbeoefenaars. Dit initiatief is daar al een mooi voorbeeld van’, verduidelijkt Emmanuel Degrève, voorzitter van de stichting Forum for the Future.

 • Het huidige digitale register biedt een concreet antwoord op de bestaande problemen van gegevensverlies of manipulatie van gegevens, die kunnen voorkomen in de papieren aandelenregisters. De betrouwbaarheid over de identiteit van een aandeelhouder van een vennootschap en het aantal aandelen waarover hij beschikt, zijn onmisbaar. In het licht van het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht, die op 1 mei in werking treedt, is dit ook erg belangrijk: om de statuten te kunnen aanpassen, dienen ondernemingen hun aandeelhouders tijdig op te sporen en bijeen te roepen.
 • Het digitale register betekent ook een aanzienlijke vereenvoudiging in het licht van de verplichte gegevensoverdracht aan de overheid. Een eerste voorbeeld is bijvoorbeeld het UBO-register. Ten laatste op 30 september dienen ondernemingen die in België zijn opgericht aan de FOD Financiën informatie melden met betrekking tot aandeelhouders die meer dan 25 % van de aandelen bezitten. Een gegevensoverdracht die onmogelijk is indien de informatie over de uiteindelijke begunstigden niet op een correcte manier wordt bijgehouden. Ook hier biedt het digitaal register een meerwaarde: ondernemingen die hiervoor opteren, kunnen deze informatie automatisch via het elektronisch effectenregister doorspelen aan de FOD Financiën.
Deze tool biedt tal van voordelen aan ondernemingen, en opent ook verdere toekomstperspectieven op vlak van samenwerking en digitalisering. Weet alvast dat een ondernemer die zich richt tot een notaris of accountant, de gegevens over de aandeelhouders op elektronische manier laat registreren.

   Tags

   • Notaris
   • Chartered accountant
   • Company law
   • Shares