Geannoteerd Wetboek Consumentenkrediet en Hypothecair Krediet

De FOD Economie heeft een nieuw online Geannoteerd Wetboek van krediet aan de consumenten.
Het bevat een luik consumentenkrediet en een luik hypothecair krediet.

Inhoud

Die website bevat een artikelsgewijze bespreking van de bepalingen van boek VII van het Wetboek van economisch recht en van de belangrijkste uitvoeringsbesluiten.

Voordelen

Het is de bedoeling bedrijven – onder meer kredietgevers, tussenpersonen en verzekeraars – toe te laten om hun contractuele documenten, hun beroepspraktijken en hun interne organisatie in overeenstemming te brengen met de wettelijke vereisten.
De website heeft eveneens de ambitie om aan bedrijven en aan practici - advocaten, rechters, bemiddelingsdiensten - een bespreking per artikel aan te bieden, gevoed aan de hand van rechtsleer en gepubliceerde rechtspraak.

Bron : FOD Economie, Actualiteiten, 19 september 2019
      Tags

      • Consumentkrediet
      • Geannoteerd Wetboek