FFF 2019, wat een succes ... Dankjewel !

4708 congressisten - Wat is een congres zonder deelnemers?

Dank voor uw aanwezigheid, voor de interesse die u vertoont in ons beroep, de vorming,  uw bijdrage op het congres, uw blik naar de toekomst en uw engagement om mee dit pad te bewandelen. De economie van morgen wordt mee bepaald door uw aanpassingsvermogen en uw competenties!

152 conferenties - 245 sprekers - Wat is een congres zonder sprekers?

Dank voor het delen van uw expertise, uw enthousiasme en uw vrijgevigheid, evenals uw bereidheid om uw kennis te delen. Uw adviezen werden gretig beluisterd door onze beroepsbeoefenaars, die deze morgen meteen kunnen inzetten in hun cliëntrelatie.

89 partners - Wat is een congres zonder partners?

Dank voor uw steun, uw vermogen om te luisteren naar de noden van onze beroepsbeoefenaars, waaraan u uw hulpmiddelen aanpast. Dank om ons tools aan te reiken waarmee we onze werkzaamheden optimaal kunnen uitvoeren en een loyale samenwerking kunnen uitbouwen. Morgen kan iedere beroepsbeoefenaar dankzij uw digitale tools ingaan op de vragen van de cliënt.

Wat is het congres zonder de vele actoren?

Zij zijn onmisbaar voor het welslagen van het congres: de instituten, verenigingen, maar ook alle medewerkers en onderaannemers die tijdens het congres achter de schermen werken. Hun engagement en hun feedback ligt aan de basis van onze vooruitgang.
Het congres zal zijn werkzaamheden in de toekomst kunnen voortzetten dankzij de inzet van deze actoren, die ook steeds bereidwillig mee vooruit kijken.

De volgende editie van het congres zal plaatsvinden op 25 en 26 november 2020.  Noteer deze data alvast in uw agenda!

Bekijk de presentaties !
De presentaties van het congres zullen vanaf volgende week beschikbaar zijn op onze portaalsite.
Zodra zij online staan, zullen wij u hieromtrent nog een mail sturen!

Attesten
U kan nu uw attest genereren via de mobiele app (Tamtam Event) of de website

   Tags

   • Deelnemers
   • Sprekers
   • Partners
   • Actoren
   • Congress