Economische impact van COVID-19 ?

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België die zijn opgesteld in het kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem en gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die gezamenlijk zijn geformuleerd door de ECB en de centrale banken van het eurogebied.


Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd – of die zeer waarschijnlijk zullen worden goedgekeurd – en waarvan de wijze van tenuitvoerlegging voldoende nauwkeurig bekend is op het ogenblik dat de projectie werd afgesloten. De projectieperiode loopt tot jaar t+3 (in casu tot 2023).

De huidige projectie wordt evenwel volledig gedomineerd door de economische impact van COVID-19.

 • Hoe zwaar zal deze wegen op onze economie en overheidsfinanciën in 2020.
 • Hoe diep zal de recessie zijn en welke gevolgen heeft de tweede golf voor een mogelijk herstel in de komende jaren?

Sprekers

Hierop zullen Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België en Geert Langenus die binnen de NBB deze projecties coördineert een antwoord bieden in het NBB webinar.


Webinardetails

Deze webinar heeft plaats op dinsdag 15 december om 13 uur en zal ongeveer een uurtje in beslag nemen. Er zal de mogelijkheid zijn om vragen te stellen via de chatfunctie. De presentaties gebeuren gemengd in het Nederlands en het Frans.

Na uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging en de info om u aan te melden.

Voor specifieke vragen kan u ook steeds met ons contact opnemen via economicrelations@nbb.be


>>> INSCHRIJVEN

Bron: NBB, 24 november 2020

   Tags

   • Economische projecties voor België in een COVID-19-context'
   • BNB