Digitalisering, administratieve vereenvoudiging en privacy

Op dinsdag 17 november presenteerde de staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, Mathieu Michel, zijn beleidsnota over administratieve vereenvoudiging in de Commissie Binnenlandse Zaken.

Gezien het belang van deze thema's voor het leven van de burgers, de werkwijze van bedrijven en de relaties met de Staat, leek het ons opportuun om de belangrijkste oriëntaties en de uitdagingen die daarin worden overwogen te begrijpen. wees opgelucht om u deze algemene beleidsnotain zijn geheel te verstrekken.

Door zijn strategisch plan "Digital Belgium" te vernieuwen, zal zo ons land zijn doelstellingen richten op de volgende vijf essentiële assen:

 • Een smart nation worden -
 • De digitale ecosystemen stimuleren
 • De digitale infrastructuur verbeteren
 • Investeren in digitaal talent
 • Een klimaat van digitaal vertrouwen creëren


Bron : Mathieu MICHEL, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister, "Aan alle burgers, zonder uitzondering, een gebruikerservaring geven van de overheid die overeenstemt met de standaarden van de 21ste eeuw"

  Tags

  • Digitalisering,
  • administratieve vereenvoudiging,
  • Single Digital Gateway
  • Be App
  • Mon eBox
  • Elektronische facturatie
  • Public service data strategy (Big Data)
  • G-Cloud Strategic Board (GCBS)
  • Clusters en expertisecentra
  • Het vertrouwen versterken
  • verantwoordelijkheid
  • Privacy