Circulaire 2020/C/44 betreffende de bijzondere reisbureauregeling en de btw-regeling voor reishandelingen waarop de bijzondere reisbureauregeling niet toepasselijk is

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Belasting over de toegevoegde waarde publiceerde op 24/03/2020 de circulaire 2020/C/44 betreffende de bijzondere reisbureauregeling en de btw-regeling voor reishandelingen waarop de bijzondere reisbureauregeling niet toepasselijk is. Administratieve commentaar met betrekking tot de artikelen 1, § 7 ; 18, § 2 ; 20, § 2 ; 21ter ; 29, § 2 ; 35, tweede lid ; 41, § 2, a) en 2bis ; 45, § 4, van het Btw-Wetboek en met betrekking tot het koninklijk besluit nr. 35.


Inhoudstafel
1. Inleiding
2. Beknopte historiek
2.1. Voornaamste kenmerken van de bijzondere regeling van toepassing van 01.12.1977 tot en met 31.12.1999 2.2. Essentie van de wijziging vanaf 01.01.2000 2.3. Essentie van de wijziging door de wet van 02.05.2019

3. Wettelijke grondslag van de bijzondere reisbureauregeling
4. Definities
4.1. De begrippen 'reizen' en 'reishandelingen'
4.1.1. Definitie 4.1.2. De reis die niet bestaat uit een geheel van samenhangende handelingen 4.1.3. Bijzonder geval: verkoop van cruises
4.2. Het begrip 'reisbureau'
4.2.1. Definitie 4.2.2. Draagwijdte van het begrip 'reisbureau' 4.2.3. Betekenis van 'verkoop' en 'gebruik van door andere belastingplichtigen verstrekte handelingen'
4.3. De begrippen 'reiziger' en 'afnemer' 4.4. Samenvatting en schematische voorstelling van ondernemingen actief in de reissector

5. Organisatoren van reizen zoals bedoeld in artikel 1, § 7, eerste lid, 1°, van het Btw-Wetboek, die reisdiensten verrichten met eigen middelen
5.1. Principe 5.2. Maatstaf van heffing 5.3. Plaats van de dienst
5.3.1. Personenvervoer 5.3.2. Verhuur van een vervoermiddel 5.3.3. Vermakelijkheidsactiviteiten en soortgelijke activiteiten of evenementen 5.3.4. Restaurant- en cateringdiensten 5.3.5. Restaurant- en cateringdiensten voor verbruik aan boord van een schip, vliegtuig of trein 5.3.6. Verschaffen van gemeubelde logies en onroerende verhuur
5.4. Aftrekregeling

6. Tussenpersonen die bemiddelen bij het verstrekken van leveringen en diensten, andere dan reizen beoogd in artikel 1, § 7, eerste lid, 1°, van het Btw-Wetboek
6.1. Principe 6.2. Regeling toepasselijk op de prestaties van makelaars of lasthebbers
6.2.1. Hoofdhandeling 6.2.2. Commissieloon 6.2.3. Tussenpersoon ten aanzien van de verkoop van vliegtickets 6.2.4. Tussenpersoon ten aanzien van de verkoop van internationale treintickets of het bespreken van een zit- of een ligplaats of ten aanzien van de verkoop van tram- en autobuskaarten
6.3. Bijkomende diensten van de tussenpersoon verstrekt aan de afnemer 6.4. Aftrekregeling

7. Verkopers van reizen, beoogd in artikel 1, § 7, eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek, waarop de bijzondere reisbureauregeling van toepassing is
7.1. Algemeen 7.2. Een reis is een globale dienst 7.3. Plaats van de dienst 7.4. Maatstaf van heffing
7.4.1. Wetsbepaling 7.4.2. Internationaal vervoer met eigen autocar
7.5. Het bepalen van de winstmarge
7.5.1. Verkoop voor een globale prijs van een geheel van samenhangende reishandelingen 7.5.2. Bespreken van logies 7.5.3. Het btw-reisbureau belast zich met één of meer prestaties tegen afzonderlijke prijzen 7.5.4. Percentage van de prijs te betalen door de afnemer
7.6. Aftrekregeling in hoofde van een reisbureau beoogd in artikel 1, § 7, eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek
7.6.1. Principe 7.6.2. Diensten die betrekking hebben op de organisatie van een reis en rechtstreeks de afnemer ten goede komen 7.6.3. Diensten die niet rechtstreeks betrekking hebben op de organisatie van een reis 7.6.4. Verzekeringskosten die naar aanleiding van de verkoop van een reis aan de reiziger worden aangerekend 7.6.5. Btw-eenheid
7.7. Aftrekbaarheid van btw in hoofde van een klant van een reisbureau beoogd in artikel 1, § 7, eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek 7.8. Btw-reisbureaus verkopen in eigen naam reizen die tot stand zijn gekomen zowel met van derden betrokken goederen en diensten als met eigen middelen

8. Tussenpersonen die bemiddelen bij de verkoop van reizen
8.1. Algemeen 8.2. Bijkomende diensten van de tussenpersoon in reizen verstrekt aan de afnemer van de reis 8.3. Aftrekregeling 8.4. Verplichtingen – Facturering
8.4.1. Relatie reisbureau - afnemer 8.4.2. Relatie reisbureau - tussenpersoon 8.4.3. Relatie tussenpersoon - afnemer

9. Diensten die vaak in samenhang met de organisatie van een reis worden verstrekt
9.1. Personenvervoer
9.1.1. De organisator van reizen verricht het personenvervoer met eigen middelen 9.1.2. De verkoper van reizen belast een derde met het personenvervoer 9.1.3. Het reisbureau belast zich voor een globale som met een geheel van samenhangende reishandelingen waaronder het personenvervoer
9.2. Verzekeringen
9.2.1. Inleiding 9.2.2. Verzekeringen die begrepen zijn in een aan een reiziger aangeboden pakketreis 9.2.3. Verzekeringen die niet begrepen zijn in de pakketprijs

10. Gemeenschappelijke bepalingen
10.1. Btw-gevolgen indien geplande reis geen doorgang kan vinden 10.2. Voorschotten 10.3. Extracommunautaire reizen
10.3.1. Wettelijke regeling 10.3.2. Administratieve vereenvoudigingsregelingen voor pakketreizen 10.3.3. Aansluitende vluchten en luchtvervoer dat voorafgaat aan of volgt op rechtstreeks zeevervoer van personen of een zeecruise 10.3.4. Treinvervoer, vervoer per autocar, shuttlebus of -wagen dat voorafgaat aan of volgt op luchtvervoer, rechtstreeks zeevervoer of een zeecruise 10.3.5. Aansluitend vervoer dat, buiten de pakketprijs, afzonderlijk wordt aangerekend aan de reiziger 10.3.6. Met het luchtvervoer nauw samenhangende diensten andere dan vervoerdiensten
10.4. Verkopen van reizen via een internetplatform 10.5. Inwerkingtreding

Bron: Fisconetplus

  Tags

  • reis
  • reisbureau
  • maatstaf van heffing
  • aftrek
  • Exemption
  • Obligations