Circulaire 2019/C/92 betreffende het btw-tarief dat van toepassing is op bomen en planten die geleverd worden bij de aanleg en het onderhoud van tuinen

Deze circulaire becommentarieert de invoering van het verlaagde btw-tarief van 6 % op bepaalde bomen en planten die geleverd worden bij de aanleg en het onderhoud van tuinen.
Die tariefverlaging is opgenomen in de wet van 27.02.2019 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20.07.1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat betreft het btw-tarief voor de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg en -onderhoud (Belgisch Staatsblad van 14.03.2019).
Die wet wijzigt rubriek VII, eerste lid, van voornoemd koninklijk besluit nr. 20 en treedt in werking op 01.04.2019.


  Tags

  • belasting over de toegevoegde waarde
  • levering van bomen en planten
  • aanleg van tuinen
  • werk in onroerende staat
  • verlegging van heffing
  • VAT rate