Bericht aan de Dienstverleners in de deeleconomie

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit publiceerde op 11/03/2019 een bericht aan de Dienstverleners in de deeleconomie.

De wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie heeft het belastingstelsel van de inkomsten uit de deeleconomie gewijzigd. In principe zijn deze inkomsten niet meer in de inkomstenbelasting belastbaar tegen een tarief van 20 pct. en dus niet meer onderworpen aan een inhouding van bedrijfsvoorheffing, maar zijn ze vrijgesteld, onder bepaalde voorwaarden en zolang ze (in voorkomend geval, samengeteld met de inkomsten uit activiteiten in het kader van verenigingswerk of diensten tussen burgers) niet meer bedragen dan 6.130 euro (geïndexeerd bedrag voor het aanslagjaar 2019). Deze vrijstelling is met retroactief effect van toepassing op inkomsten behaald of verkregen vanaf 1 januari 2018, zodat de bedrijfsvoorheffing die is ingehouden op de vanaf die datum toegekende inkomsten niet langer verschuldigd is.
Voor de belastingplichtigen - dienstverleners - voor wie in 2018 bedrijfsvoorheffing op de inkomsten uit de deeleconomie is ingehouden zal het mogelijk zijn om die bedrijfsvoorheffing te recupereren via hun aangifte in de inkomstenbelasting (deel 1) met betrekking tot het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018), door middel van de code 1461 of 2461.
De belastingplichtigen onderworpen aan de Belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) die hun aan deze belasting onderworpen inkomsten niet moeten regulariseren en die dus geen aangifte indienen, kunnen een bezwaarschrift indienen hetzij online, via myminfin, hetzij schriftelijk, bij het Centrum Buitenland van de Algemene administratie van de Fiscaliteit, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel.

Bron: Fisconetplus

   Tags

   • belastingstelsel
   • Inkomsten
   • Deeleconomie